Icon خانه > واحد تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
Icon منوی اصلی
Icon English

GANRRC English Portal

Icon اتوماسیون مکاتبات اداری
Icon اتوماسیون طرحهای پژوهشی
Icon مراکز آموزشی مرکز تحقیقات
Icon سامانه سمپات
Icon کتابخانه دیجیتالی گیگالیب

واحد تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذائی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید و توسعه اقتصادی و نظر به اهمیت تحقیقات اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی از دیرباز این واحد فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون زیر نظر موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و تحت عنوان واحد پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی فعالیت می نمایند.
 درحال حاضر این واحد براساس مصوبات موسسه مادر درحوزه های پژوهشی، توسعه كشاورزي و روستايي،برنامه ريزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، اقتصاد توليد و بهره وري،  سياستهاي حمايتي ، بازاريابي و تجارت خارجي ، نظامهاي مديريتي بخش كشاورزي ، اجتماعي - حقوقي و فرهنگ روستا هاي کشور ، نظامهاي بهره برداري بخش كشاورزي فعالیت  نماید.
 فعالیت های تحقیقاتی این واحد پژوهشی حداقل در طی یک دهه اخیر مشتمل بر اجرای 20 طرح تحقیقاتی، ده ها مقاله علمی- پژوهشی ارایه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی داخلی و بین المللی می باشد.که می تواند مسئولین  اجرایی استان را در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی و توسعه روستایی یاری نماید.
 علی رغم کاستی ها و محدودیت های موجود، هم اینک این واحد تحقیقاتی با حضور 3 نفر عضو هیئت علمی و کارشناس ارشد و یک نفر کارشناس، پروژه و طرح های تحقیقاتی خویش را در راستای اهداف و اولویت های برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و استان به مرحله اجرا در می آورد.
کلیه حقوق این پرتال متعلق به مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان می باشد

وب مستر : دکتر محمد اسماعیل اسدی

پشتیبانان پردازش آسمان | طراحی سایت،طراحی وب پرتال،هاست،سرور