Icon خانه > واحد تحقیقات و بررسی مسائل روستایی
Icon منوی اصلی
Icon English

GANRRC English Portal

Icon اتوماسیون مکاتبات اداری
Icon اتوماسیون طرحهای پژوهشی
Icon مراکز آموزشی مرکز تحقیقات
Icon کتابخانه دیجیتالی گیگالیب

واحد تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

با عنایت به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذائی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید و توسعه اقتصادی و نظر به اهمیت تحقیقات اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی از دیرباز این واحد فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون زیر نظر موسسه پژوهش های برنامه ریزی ،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی و تحت عنوان واحد پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی فعالیت می نمایند.
 درحال حاضر این واحد براساس مصوبات موسسه مادر درحوزه های پژوهشی، توسعه كشاورزي و روستايي،برنامه ريزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، اقتصاد توليد و بهره وري،  سياستهاي حمايتي ، بازاريابي و تجارت خارجي ، نظامهاي مديريتي بخش كشاورزي ، اجتماعي - حقوقي و فرهنگ روستا هاي کشور ، نظامهاي بهره برداري بخش كشاورزي فعالیت  نماید.
 فعالیت های تحقیقاتی این واحد پژوهشی حداقل در طی یک دهه اخیر مشتمل بر اجرای 20 طرح تحقیقاتی، ده ها مقاله علمی- پژوهشی ارایه شده در کنفرانس ها و مجامع علمی داخلی و بین المللی می باشد.که می تواند مسئولین  اجرایی استان را در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی و توسعه روستایی یاری نماید.
 علی رغم کاستی ها و محدودیت های موجود، هم اینک این واحد تحقیقاتی با حضور 3 نفر عضو هیئت علمی و کارشناس ارشد و یک نفر کارشناس، پروژه و طرح های تحقیقاتی خویش را در راستای اهداف و اولویت های برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و استان به مرحله اجرا در می آورد.
کلیه حقوق این پرتال متعلق به مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان می باشد

وب مستر : دکتر محمد اسماعیل اسدی

پشتیبانان پردازش آسمان | طراحی سایت،طراحی وب پرتال،هاست،سرور