بیماری های بادام زمینی – شناسایی و مدیریت

نویسنده: دکتر محمدعلی آقاجانی
عضو هیئت علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

سال نشر: ۱۳۹۰
تعداد صفحه: ۱۳۰

bimari badamzamini

 

تذکر: به اطلاع کلیه علاقه مندان به خرید کتاب می رساند، جهت تهیه و خرید کتاب با شماره تلفن های ۳۲۱۷۹۰۶۳-۰۱۷   ۵-۳۲۱۷۸۰۶۴-۰۱۷   آقای مهندس کتوک (مسئول واحد کتابخانه مرکز) تماس حاصل فرمایند.

پاسخ دهید