مخلوط کشی و خالص‌سازی مزرعه کنجد ناشکوفای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

مخلوط کشی و خالص‌سازی مزرعه کنجد ناشکوفای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: پس از شناسایی وجود دو تیپ متفاوت ظاهری در مزرعه کنجد کاشته شده در این ایستگاه، به‌ منظور خالص‌سازی و دستیابی به یک تیپ بوته خاص تصمیم بر آن شد مخلوط کشی انجام شود. بدین منظور پس از پایش و کنترل دقیق مزرعه آن تیپ بوته‌هایی که در مزرعه از نظر تعداد و سطح کمتر بودند را به‌صورت دستی با کارگر برداشت و به‌ منظور خشک‌کردن و کوبیدن در محل خاصی دپو شدند و آن تیپ بوته‌های باقیمانده در مزرعه که جزو بوته‌های اصلی و اکثریت هستند برای برداشت به‌صورت مستقیم (سرپا)، مکانیزه با کمباین در نظر گرفته‌شده و پس از رسیدگی فیزیولوژیک برداشت و کوبیده و بذر گیری خواهند شد.

پاسخ دهید