انتصاب دکتر حسن مختار پور به عنوان مشاور دکتر خاوازی در امور تحقیق و توسعه کشت نشایی

دکتر حسن مختار پور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان مشاور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی در امور تحقیق و توسعه کشت نشایی
منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، طی حکمی از سوی دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، دکتر حسن مختار پور به این عنوان منصوب شد. متن این حکم به این شرح می باشد:
جناب آقای دکتر حسن مختار پور
عضو محترم هیات علمی مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان
با سلام
باعنایت به دانش تجربیات و تلاش های ارزشمند در توسعه کشت نشایی محصولات که در شرایط اقلیمی کشور دارای مزیت های فراوانی برای بخش کشاورزی است جناب عالی به عنوان مشاور اینجانب در امور تحقیق و توسعه کشت نشایی منصوب می شوید امید است ضمن هماهنگی و پی گیری برای توسعه این مدل در سطح ملی نسبت به تدوین بسته کاربردی و ترویجی آن پاسخگویی به سوالات و ارجاعات بخش اجرا به نحو مطلوب برای محصولات مختلف و تبیین سازو کار لازم برای مشارکت موسسات ملی و تک محصولی اقدام و نتیجه را در قالب فعالیت های سه ماهه به اینجانب گزارش فرمایید
توفیق روز افزون تان را در خدمت به کشور عزیز اسلامی و به ویژه کشاورزان عزیز از در گاه ایزد منان مسئلت می نمایم


کاظم خاوازی
معاون وزیر و رئیس سازمان


روابط عمومی مرکز، همراه با شادباش این مهم خدمت به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.

پاسخ دهید