حضور فعال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک

همایش روز جهانی خاک با حضور تعدادی از مدیران استانی، پژوهشگران بخش تحقیقات خاک و آب و همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دانشجویان و فعالان این حوزه سیزدهم آبان ماه در تالار خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد و دکتر محمد حسین ارزانش محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز نیز دستاوردهای پژوهشی خود و همکارانش را در خصوص غنی سازی خاک را تقدیم حاضران نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فرهاد خرمالی عضو هیأت علمی گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در این همایش گفت: خاک مهمترین بستر مدیریت منابع آب در جهان به عنوان شعار روز ملی خاک و پیش به سوی رفع آلودگی خاک، به عنوان شعار روزجهانی خاک در سال ۲۰۱۸ درنظر گرفته‌شد.
دکتر فرهاد خرمالی افزود: روز جهانی خاک به عنوان ابزاری برای بالابردن آموزش درباره خاک و آگاهی از تخریب منابع خاک و مبارزه برای ایجاد امنیت به طور دائم و کاربردی باید مطرح شود.
مسئول شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران خاطرنشان کرد: امنیت خاک شامل حفظ و بهبود خصوصیات خاکها در بعد جهانی است به طوریکه بتواند در فراهم‌کردن غذا، فیبر، آب قابل استفاده، انرژی و اقلیم پایدار مشارکت نماید، همچنین در حفظ تنوع زیستی و ارائه خدمات به اکوسیستم موثر است.
وی یادآورشد: تولید زی‌توده، زراعی و جنگلی، ذخیره، تصفیه و تغییر شکل عناصر غذایی، آب و مواد، تنوع زیستی شامل زیستگاه، گونه ها و ژن‌ها، محیط فیزیکی و فرهنگی برای انسان و فعالیت آن، منبع مواد خام، مخزن کربن و آرشیو زمین‌شناسی و میراث باستان‌شناسی به عنوان ۷ نقش کلیدی خاک در جهان مطرح هستند.
دکتر خرمالی تاکید کرد: ایجاد نقطه شروع برای توقف تخریب خاک، حفظ محیط زیست، رسانه‌ای کردن روز جهانی خاک، آموزش مردم و بالابردن آگاهی آنها از اهمیت خاک و تشویق افراد، نماینده‌ها، سیاستمداران و دولت‌ها برای حمایت از این رویداد جز وظایف خاکشناسان است.
گفتنی است: این مراسم با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و انجمن علوم خاک ایران برگزار شد و پژوهشگران بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز، دکتر محمد رضا پهلوان راد رییس و مهندس مریم سبطی محقق بخش به عنوان اعضای کمیته اجرایی این برنامه حضور فعالی را در روند این بزرگداشت داشتند.

پاسخ دهید