کاشت پروژه ها و آزمایشات غلات آبی و دیم ایستگاه گنبد در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

کاشت پروژه ها و آزمایشات غلات آبی و دیم سال زراعی ۹۷- ۹۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: پس از آماده سازی، تعمیر و تجهیز ادوات خاک ورزی های اولیه و ثانویه بستر، کاشت پروژه ها و آزمایشات غلات آبی و دیم انجام شد.

پاسخ دهید