بازدید دکتر فرجی از برنامه های پژوهشی و روند توسعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از مزارع تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به این مرکز بازدید به عمل آورند.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه ایشان از پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و مزارع آزمایشات، پایلوت سیمیت، وضعیت انبارهای نگهداری بذر، محوطه عمومی ایستگاه، آزمایشات پاییزه و سطوح پرورشی گندم و جو آبی و دیم بازدید نموده و در پایان بخش بازدید، ضمن اعلام رضایت از وضعیت خوب مزارع، از اقدامات انجام‌شده و تلاش های ارزنده همکاران و مسئول ایستگاه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
در بخش دوم دکتر فرجی، ضمن نشست صمیمی با همکاران ایستگاه به بررسی و رسیدگی به پرسش ها و مشکلات طرح شده پرداخت و در خصوص موارد بیان شده نقطه نظرات خود رابیان کرد و ضمن قول مساعد در خصوص درخواست های قابل پیگیری، در زمینه اصلاح موارد مورد اشاره دستورات لازم را صادر کرد.

پاسخ دهید