انعکاس خبر مصاحبه رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با موضوع خاک‌های گلستان در خبرگزاری ایسنا به مناسبت هفته پژوهش ۹۷

مصاحبه دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست خبری با خبرگزاری ایسنا به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش ۱۳۹۷و در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و افق آینده مرکز، انعکاس مناسبی داشت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این راستا با موضوع خاک های استان، خبرگزاری ایسنا در گزارشی، بخشی از سخنان ایشان را این گونه تشریح نمود:
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان:
خاک‌های گلستان زیر ۲ درصد مواد آلی دارند

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: ۸۵ درصد خاک های کشاورزی که در استان گلستان وجود دارد، دارای کم‌تر از ۲ درصد مواد آلی است.

ابوالفضل فرجی در گفت و گو با ایسنا-منطقه گلستان افزود: ۱۵ درصد دیگر خاک هایی هستند که روزی جنگل بودند و الان تبدیل به خاک زراعی شدند؛ میزان مواد آلی در آنها نیز بین ۱.۵ تا ۲ درصد است.

وی با بیان اینکه خاک مناسب برای کشاورزی خاکی است که دارای ۵ درصد مواد آلی باشد، تصریح کرد: به ازای هر یک دهم درصد افزایش مواد آلی خاک، با توجه به نوع محصول بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم افزایش محصول خواهیم داشت. با افزایش مواد آلی خاک، قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی نیز بهبود می یابد.

فرجی یادآور شد: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین فرسایش خاک را دارد. در استان گلستان نیز فرسایش سالانه خاک در نواحی جنگلی حدود ۵ تن در هکتار و فرسایش خاک لسی بیش از ۳۰ تن در هکتار است. فرسایش خاک در ناحیه شرق و غرب استان تفاوت دارد.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، کشاورزی حفاظتی و تناوب مناسب را از جمله راهکارهای افزایش مواد آلی خاک عنوان کرد.

فرجی خاطرنشان کرد: امسال گلستان به همراه چهار استان دیگر کشور، با مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت در قالب هاب حفاظتی همکاری می کند. به همین منظور سایت های ۱۰ هکتاری تحقیقاتی و ترویج شکل گرفت.

پاسخ دهید