حضور محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در دوره آموزشی تعیین قابلیت کشاورزی اراضی متقاضیان تغییر کاربری

محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دوره آموزشی تعیین قابلیت کشاورزی اراضی متقاضیان تغییر کاربری حضوری فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر پهلوان راد و مهندس سبطی در دوره آموزشی “تعیین قابلیت کشاورزی اراضی متقاضیان تغییر کاربری” که بطور مشترک بین موسسه تحقیقات خاک و آب و سازمان امور اراضی کشور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ در سالن توسعه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد حضور یافتند.
در این آیین دکتر کامران افتخاری رئیس بخش تحقیقات، تشکیل، طبقه‌بندی و شناسایی خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مهندس اصغر رفیعی، مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور، رؤسای ادارات حفظ کاربری مدیریت ‌های استانی امور اراضی کشور و اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ­ها نیز شرکت کردند.
در این جلسه ضمن تأکید بر وظایف سازمانی، قوانین و مقررات مرتبط با دو دستگاه در ارتباط با تعیین قابلیت کشاورزی اراضی متقاضیان کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفت و مقدمات هماهنگی بین نمایندگان بخش ­های خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب با مدیریت‌های استانی امور اراضی کشور فراهم گردید.

پاسخ دهید