انعکاس خبر مصاحبه رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با موضوع نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار در خبرگزاری ایسنا به مناسبت هفته پژوهش ۹۷

مصاحبه دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست خبری با خبرگزاری ایسنا به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش ۱۳۹۷و در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و افق آینده مرکز، انعکاس مناسبی داشت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این راستا با موضوع نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار، خبرگزاری ایسنا در گزارشی، بخشی از سخنان ایشان را این گونه تشریح نمود:
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت:
کشاورزان از نهال‌های سالم و شناسنامه‌دار استفاده کنند

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: پی بردن به اشتباه در بخش باغبانی و نهال کاری شاید ۵ تا ۷ سال زمان ببرد، لذا کشاورزان حتما از نهال های سالم و شناسنامه دار استفاده کنند.
ابوالفضل فرجی در گفت و گو با ایسنا-منطقه گلستان اظهار کرد: یکی از برنامه های اصلی استان در بخش کشاورزی، توسعه باغات در اراضی شیب دار است. به کشاورزان پیشنهاد می کنیم که در اراضی شیب دار اقدام به زراعت نکنند و زمین خود را به باغ تبدیل کنند.
وی افزود: این مرکز در موضوع نهال در بخش های تحقیقاتی، آموزشی و تولید نهال سالم فعال است.
فرجی یادآور شد: حدود ۲۰ سال گذشته نهال های زیتونی وارد استان شد که بارور نشدند. این نهال ها بدون اینکه روی آنها تحقیق صورت گیرد، وارد استان شده بودند و هنوز هم سطحی حدود ۱۰۰ هکتار از این درختان نابارور در استان وجود دارد.
وی با اشاره به شکل گیری کمیته فنی نهال در استان، گفت: این کمیته متشکل از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است. این کمیته بر نهالستان ها نظارت دارد و نهال هایی که می خواهد به فروش برسند، باید توسط این کمیته تایید شده و شناسنامه دار شوند.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اشاره به اهمیت نهال خوب و سالم، تصریح کرد: اگر در زراعت اشتباهی رخ دهد بعد از چند ماه مشخص می شود ولی پی بردن به اشتباه در باغات چند سال زمان می برد.
فرجی با بیان اینکه گاهی اوقات نمی توان همه صفات خوب را به یک بذر یا نهال منتقل کرد، گفت: کمتر جایی در دنیا توانسته نهالی تولید کند که هم به سرما،‌گرما، بیماری و غیره مقاوم باشد. سرمای آذر سال ۹۵ غیر طبیعی بود و همین امر باعث شد به برخی از درختان آسیب وارد شود زیرا شیره گیاه هنوز در جریان بود.

پاسخ دهید