بازدید کمیته فنی بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از طرح ها و آزمایشات ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از نحوه سبز شدن طرح ها و آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه دکتر حسن مختارپور ریاست بخش به همراه محققان و اعضای کمیته فنی بخش ضمن بازدید از طرح ها و آزمایشات اجرا شده در ایستگاه گنبد از نحوه سبز شدن و کارهای انجام شده و در حال انجام مرحله داشت تمامی پروژه ها بازدید به عمل آورده و توضیحات لازم از سوی رییس و محققان ایستگاه ارایه شد و پس از اتمام بازدید مزرعه ای، جلسه کمیته فنی بخش اصلاح بذر در دفتر ایستگاه در حضور اعضای هیات علمی بخش و محققان این ایستگاه برگزار شد.

پاسخ دهید