برگزاری جلسه کمیته فنی بخش جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

سومین جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز شنبه ۸/۱۰/۱۳۹۷ در دفتر ریاست بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکترسیدعلی حسینی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت:
در ابتدای این برنامه، ریاست بخش ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور همکاران در جلسه، مسایلی را پیرامون موضوع جلسه و همچنین مروری بر مصوبات جلسه کمیته فنی پیشین ارائه داد.
سپس مهندس کریم مقصودلو گزارشی از اندازه گیری‌های طرح گردو چالکی و همچنین گزارشی از روند پیگیری گازکشی ایستگاه مراوه تپه ارائه داد ایشان اظهار داشت که اندازه گیری های طرح گردو طبق برنامه ریزی انجام شد. با توجه به صحبت‌هایی که گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات با مدیریت مرکز داشتند انتظار می‌رفت مشکلی از بابت نگهداری و حفاظت از درختان گردوی چالکی نداشته باشیم. در مورد گازکشی ایستگاه مراوه تپه هم با توجه به نردیکی به روستای چناران تا ایستگاه مراوه تپه، باید تلاش نمود که اعتبار این طرح به نوعی تامین گردد.
همچنین مهندس کریمی‌دوست درمورد لیست گونه هایی که قرار بود جهت کشت در محدوده مرکز تهیه گردد اظهار داشتند که این لیست تهیه شده و از محل هایی نیز که این نهال باید از آن مکان تهیه شود نیز مشخص شد. لازمه اصلی این کار، نشانه گذاری و ایجاد چاله در محل هایی است که باید این گونه ها باید کاشته شوند.
در ادامه رییس بخش در مورد مسایل مختلف از جمله وضعیت رح های بخش، نظر خواهی در مورد همکاری در طرح مطالعاتی گردشگری در جنگل که در شورای تحقیقات مطرح گردید و طبق برنامه ریزی در حدود ۱۰۰ هزار از جنگلهای استان قرار است در آینده به مورد اجرا در بیاید و نظر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی بر همکاری تحقیقات منابع طبیعی در این زمینه می باشد مسایلی را بیان نمودند.
ایشان در ادامه نیز بر خواستار تلاش همکاران جهت نمایش هر چه بهتر و بیشتر دستاوردها و فعالیت‌های بخش از طریق تهیه فیلم و عکس و نشریات ترویجی از رسانه های جمعی و نشریات علمی و ترویجی شد.
سپس همکاران نقطه نظرات و دیدگاه ها و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف و موانع و راهکارهای ممکن را ارائه نمودند.

پاسخ دهید