شرکت محققان بخش تحقیقات خاک و آب در گردهمایی سالیانه رؤسای بخش های تحقیقاتی سراسر کشور در موسسه تحقیقات خاک و آب

محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در گردهمایی سالیانه رؤسای بخش های تحقیقاتی سراسر کشور موسسه تحقیقات خاک و آب و برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در روز سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ حضوری فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه دکتر محمدرضا پهلوان راد و دکتر یونس محمد نژاد و مهندس مریم غزائیان همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز در گردهمایی سالیانه رؤسای بخش ­های تحقیقاتی خاک و آب سراسر کشور به همراه برنامه تحقیقات مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه که با حضور دکتر هادی اسدی رحمانی رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، قائم مقام، معاونان و رؤسای بخش های تحقیقاتی ستادی و استانی این موسسه برگزار شد، شرکت کردند.
آشنایی و هماهنگی با سیاست­ های روز موسسه و همچنین پیگیری اجرای دو برنامه “شناخت و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه” و “شناخت و مدیریت کربن آلی خاک” از اهداف اصلی این گردهمایی بود. مطالب در سه محور “بررسی و تحلیل مسائل حوزه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ” گزارش پیشرفت پروژه­ های مصوب” و “پیشنهادات آینده” ارائه شد.

پاسخ دهید