برگزاری جلسه هماهنگی پروژه افزایش بهره‎­وری گندم و نظام‎­های زراعی گندم بنیان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه هماهنگی پروژه افزایش بهره­‎وری گندم و نظام‎­های زراعی گندم بنیان مرکز با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی، روسای بخش‌های تحقیقاتی زراعی و باغی، فنی و مهندسی، گیاه پزشکی و خاک و آب و همچنین محققان موضوعی مرتبط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز ۱۷-۱۰- ۱۳۹۷ در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه سناریو‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی برای پلات فرم‌های مزرعه تحقیقاتی ایستگاه گنبد و مزارع مشارکتی آموزشی – ترویجی گنبد و علی‌آباد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پاسخ دهید