بازدید محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس از مزارع گندم آبی دهستان آق‌آباد

بازدید محققان ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس از مزارع گندم آبی کشاورزان مرکز خدمات حومه دهستان آق‌آباد گنبدکاووس، مربوط طرح انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی (طرح پایلوت) انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه اینجانب در قالب محقق علف‌های هرز، دکتر محمدنژاد محقق تغذیه و خاک و آب و مهندس قلی‌پور محقق غلات آبی و هماهنگ‌کننده طرح از ایستگاه تحقیقات گنبد، مهندس امانی و مهندس روان، کارشناسان پهنه به همراه کشاورزان گندم‌کار مرکز خدمات کشاورزی حومه دهستان آق‌آباد شهرستان گنبد حضور داشتند.
این طرح با مشارکت محققان مرکز با همکاری کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گنبد با انتخاب ۳۲ نفر از کشاورزان گندم‌کار فعال در سطح ۵۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه به مدت ۵ سال پیاپی انتخاب و هرساله از مراحل کاشت، داشت تا برداشت به‌صورت مستمر توسط این محققان و کارشناسان از این مزارع پایش و بازدید صورت گرفته و توصیه‌های فنی به کشاورزان ارائه می‌شود.
شایان ذکر است امسال سومین سال اجرای این طرح می‌باشد.

پاسخ دهید