گزارش فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در شهرستان مراوه تپه

گزارش محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سرکشی، بررسی، نشست هم افزایی و ارایه راهکار در ماموریت و بازدید از عرضه مرکز خدمات دهستان گلیداغ و شلمی شهرستان مراوه تپه در مورخه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه که در راستای طرح نظام نوین ترویج و حضور محققان معین در عرصه و مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی سطح استان می باشد با حضور دکتر یونس محمد نژاد، مهندس حسن قوجق و مهندس محمد نعمتی محققان معین مرکز و گروهی از کارشناسان این مدیریت انجام شد ضمن شرکت در جلسه فنی با کارشناسان شهرستان و بررسی مسائل و مشکلات منطقه و همچنین بازدید فنی از عرصه، بحث و تبادل‌نظر شد. در این جلسه پس از بیان مسائل و مشکلات، توصیه های فنی و پیشنهادات محققان این مرکز به شرح زیر ارایه شد:
۱- اثر سرما و میزان خسارت آن بر گندم و راه حل آن
۲- پیشنهاد بهترین رقم گندم با توجه به شرایط منطقه

پاسخ دهید