برگزاری جلسه طرح انتقال یافته های تحقیقاتی گندم آبی در مرکز تحقیقات آموزش گلستان

جلسه بررسی روند اجرای طرح انتقال یافته های تحقیقاتی گندم آبی در شهرستان های گرگان، آق قلا، علی آباد، کلاله و گنبد روز یکشنبه ۲۳/ ۱۰ ۹۷ در دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز و روسا و اعضای هیات علمی و محققان بخش های زراعی باغی، فنی ومهندسی، خاک و آب، گیاهپزشکی و ایستگاه گرگان و ایستگاه گنبد انجام شده در روند انجام طرح انتقال یافته های تحقیقاتی گندم آبی و پیگیری هاو نظارت انجام شده، نظرات کشاورزان و مروجان و کارشناسان بخش اجرا در خصوص کیفیت و روند اجرای برنامه، روند ارزیابی و بررسی طرح، برنامه کارگاه آموزشی و … گفتگو شد و اعضای جلسه نقطه نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های خود را ارایه دادند.
در پایان دکتر فرجی ضمن خدا قوت به همکاران و تشریح روند طرح، با تاکید بر گزارش نویسی و تهیه گزارش از روند انجام آن، رهنمودهای خود را در خصوص ادامه شایسته طرح بیان کرد.
رییس مرکز در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: با توجه به تعداد و ترکیب حال حاضر محققان مرکز، ضرورت دارد تا همکاران محترم علاوه برانجام طرح های تحقیقاتی، درعرصه ها، طرح نظام نوین ترویج، طرح گندم و … را به جد و فعال حضور داشته باشند.

پاسخ دهید