توصیه های فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در مرکز خدمات دهستان گلیداغ

جلسه فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس با کارشناسان و مروجان مرکز خدمات دهستان گلیداغ شهرستان مراوه تپه و بازدید از عرضه توسط محققان در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ انچام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات منطقه و پیشنهاد راهکارهای لازم توصیه فنی و پیشنهادات زیر صورت پذیرفت.
۱- توصیه شد که در زمان کاشت گندم کود اوره به همراه کود فسفر و پتاس استفاده شود (به مقدار ۵۰ کیلو گرم در هکتار به صورت عمومی).
۲- ارقام موجود گندم در منطقه به شرایط تنش های محیطی (مخصوصا در اسلام آباد گلی داغ) مناسب نیست. ارقام جدید در قالب pvs برای منطقه ارزیابی و جایگزین شود.
۳- مقدار بذر مصرفی گندم که بالای ۲۲۰ تا ۲۳۰ کیلو گرم در هکتار است، مناسب نیست و توصیه شد که بذر مصرفی ۱۸۰-۲۰۰ کیلو گرم در هکتار تنظیم شود.

پاسخ دهید