نشست رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در موضوع بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در نشست با دکتر اسداله قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، موضوع بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، در این نشست دکتر فرجی ضمن تاکید بر اهمیت و نقش ویژه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، با اشاره به نمونه هایی از دستاوردهای ارزشمند و تاثیرگذارپژوهشی موسسات و مراکز و کاربردهای آن در فائق آمدن بر محدودیت های موجود و توسعه و ارتقای برنامه های کشاورزی و معیشت و اقتصاد کشاورزان، انتظارات خود را در خصوص ضرورت حمایت از مفاد لایحه بودجه ۹۸ در تقویت نقش موسسه های تحقیقاتی در تامین امنیت غذایی کشور را با تاکید بیان کرد.

پاسخ دهید