راهنمای سامانه ها

راهنمای علم سنجی

 روش استخراج شناسه های علم سنجی نویسندگان

 ثبت نام در پروفایل علمی پژوهشگران (Google Scholar)

 ثبت نام در پروفایل علمی (Researcher ID)

 ویرایش پرونده نویسنده در پایگاه استنادی اسکوپوس

 ثبت و پذیرش مجلات علمی در پایگاه استنادی اسکوپوس

راهنمای سامانه ها و خدمات الکترونیکی

 راهنمای پیام رسان آموزش و ترویج کشاورزی (پات) و دانلود اپلیکیشن پات

 راهنمای سامانه پشتیبانی آنلاین (HelpDesk)

 راهنمای استفاده از سامانه تشخیص سرقت علمی مقالات غیرفارسی

 راهنمای نسخه جدید پورتال سازمانی

فایل راهنمای اتوماسیون همکاران سیستم

 راهنمای سامانه اثربخشی

 راهنمای کار با سامانه پیام رسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 راهنمای نحوه ارسال فرم اطلاعات شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیئت علمی

 راهنمای سامانه ارزشیابی شاخص های اختصاصی اعضای غیر هیئت علمی 

 راهنمای انتقال نقش در سامانه سمپات جهت مدیران سیستم

 دستورالعمل بارگذاری فایل در سامانه تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

  فایل راهنمای داوران در سامانه جدید طرح / پروژه

 راهنمای استفاده از سامانه جدید طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی

 راهنمای استفاده از سامانه جدید امور پژوهشی

 راهنمای تکمیل پروفایل

 راهنمای مدیران سیستم (نحوه افزودن کاربر – نحوه اختصاص نقش)

 راهنمای ارسال و بررسی درخواست ترفیع

راهنمای الکترونیکی طرح ها، اسناد و مدارک

  دستورالعمل نحوه پیشنهاد، بررسی، تصویب و ابلاغ طرح ها، پروژه های تحقیقاتی و نحوه تدوین و انتشار گزارش نهایی آن ها

 شیوه‌نامه گردآوری، تایید و شماره ثبت به گزارش ها، اسناد و مدارک علمی کشاورزی سازمان

راهنمای سیستم فیپاک

  راهنمای راهبری نرم افزار کتابخانه دیجیتال

 راهنمای کاربری نرم افزار کتابخانه دیجیتال

 فونت های مورد نیاز در نرم افزار

راهنمای پست الکترونیکی و پورتال

راهنمای استفاده از پست الکترونیکی

راهنمای ثبت نام سامانه وب کنفرانس

ویرایش جدید راهنمای ثبت نام و دریافت گذرواژه

پاسخ دهید