نشست هم اندیشی گروه ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با دکتر زارع معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نشست هم اندیشی گروه ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر زارع معاون پژوهش و فناوری سازمان، دکتر دانشیان مدیر کل دفتر امور پژوهشی سازمان دکتر ابوالفضل فرجی رییس، دکتر قدس‌ولی معاونت پشتیبانی مرکز در محل دفتر ریاست مرکز برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه ابتدا دکتر فرجی به معرفی اعضای گروه و خلاصه ای از روند تشکیل و فعالیت گروه پرداخت سپس مهندس پارسایی، فعالیت گروه از آغاز تا بحال و روند ارزیابی های گروه در طول سه سال گذشته را تشریح نمود ایشان در این خصوص اظهار داشت این گروه پس از هماهنگی با مدیریت بخش، اطلاعات کلی از وضعیت جاری بخش را اخذ می نماید سپس با حضور در بخش با مدیریت و نیروی انسانی بصورت جداگانه یا مشترک جلسه ای را برگزار و مسایل و مشکلات بررسی می نماید همچنین با هماهنگی محقق، از برخی از طرح های بخش بازدید می گردد سپس گزارشی از همه مسایل بخش گزارشی تهیه و مکتوب به مدیریت ارسال می گردد پس از دو یا سه بازدید نیز جلسه ای با مدیریت برگزار و بصورت شفاهی به تشریح بازدیدها پرداخته می شود. این روند تا بحال ادامه داشته و تا اندازه زیادی توانسته موجبات رضایت همکاران در بخش ها را جلب نماید.
پس از آن دکتر زارع ضمن ارزشمند خواندن این حرکت در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تشکر از اعضای گروه، اظهار داشت با توجه به اینکه ارزیابی از طرح های تحقیقاتی در چند سال اخیر بعلت مشکلات عدیده ای، از طرف موسسات مادری انجام نمی شود یا اینکه بسیار ضعیف انجام می شود لذا سازمان تحقیقات نیز دنبال الگویی جهت ارزشیابی طرح ها و مراکز می باشد لذا ایشان ضمن قدردانی از برنامه ها و فعالیت گروه، آنرا الگویی نسبتاً مناسب برای تسریح در سایر مراکز استان ها و موسسات زیر مجموعه سازمان تحقیقات دانستند.
در ادامه نیز هر یک از همکاران گروه به پرسش های دکتر زارع و دکتر دانشیان در خصوص چگونگی ارزیابی طرح ها و نیروها پاسخ دادند.

پاسخ دهید