حضور محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه کمیته فنی مرکز خدمات دهستان ورسن

محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان فعال در حوزه شهرستان گرگان در کلاس های آموزشی و جلسه کمیته فنی مرکز خدمات کشاورزی دهستان ورسن حضور یافته و توصیه های قنی را ارایه نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این بازدید تیم محققان معین: دکتر کیا، دکتر سمیعی و دکتر ملک شاهکویی با شرکت در جلسه فنی مرکز خدمات با حضور مدیران، مروجان و کارشناسان پهنه و مدیر ترویج شهرستان شرکت کرده و در رابطه با مسائل مختلف آن حوزه بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان موارد زیر توصیه شده است:
۱- در مورد بیولوژی و نحوه خسارت سوسک سیاه گندم و روش‌های مدیریت آن‌توضیح داده شد.
۲- در مورد روش‌های مدیریت آفات در حال ظهور کلزا شامل سوسک گرده‌خوار ریز کلزا، بید کلم، شته مومی کلم و لاروهای سفیده کلم بحث شد.
۳- دستنامه گیاه پزشکی کلزا معرفی و درخصوص نحوه بهره برداری از آن توضیحاتی ارائه شد.
۴- در مورد زمان مناسب و بهترین سمپاش علیه آفات گندم و کلزا و مقدار آب مصرفی توضیحاتی ارائه شد.