برگزاری کارگاه آموزشی علف های هرز و بیماری های گندم به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی شناسایی و کنترل علف های هرز و بیماری های مهم مزارع گندم ویژه پیمانکاران تکثیری بذر گندم شرکت جهاد تعاون استان گلستان در تاریخ ۸/۱۲/۹۷ در شهر دلند به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این کارگاه آموزشی دکتر شهریار کیا عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز با اشاره به اهمیت عوامل بیماریزای قارچی در تولید گندم و ایجاد خسارت کمی و کیفی بذور تولیدی، به شاخت بیماری ها و روش های پیشگیری و کنترل آنها پرداختند و به استفاده از قارچکش های سیستمیک اختصاصی در زمان مناسب برای کنترل بهتر بیماریها و افزایش کمی و کیفی بذور تولیدی تاکید کردند.
در این کارگاه آموزشی همچنین مهندس ساوری نژاد پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی در رابطه با شناخت علف های هرز پهن برگ و باریک برگ و مبارزه شیمیایی با علف کش های اختصاصی در زمان مناسب توضیحات لازم را بیان نمودند.

پاسخ دهید