تقدیر معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رئیس و محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر خاوازی معاون وزیر وریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی نامه ای به دکتر گلکاری ریاست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از تلاش‌های مجدانه محققان و دست اندرکاران موسسه و مراکز تحقیقاتی تابعه در معرفی جو با نام”فردان” قدردانی نمود. وی در ادامه این رقم جو را مناسب برای کشت در مناطق دیم گرمسیری و نیمه گرمسیری اعلام نمود. از خصوصیات بارز این رقم عملکرد بالا نسبت به رقم شاهد ذکر شده است. خاطر نشان می سازد این رقم دهمین رقم جو سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج می باشد.

پاسخ دهید