برگزاری کارگاه آموزشی ” کشت نشایی و ابعاد توسعه ای آن ” به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی تحت عنوان “کشت نشایی و ابعاد توسعه ای آن” توسط دکتر محمد برزعلی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و محقق معین اداره جهادکشاورزی شهرستان آق قلا،۱۱/۱۲/۹۷ در مرکز خدمات کشاورزی گرگان بوی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، کارگاه آموزشی فوق با مشارکت مسئولین و کارشناسان در مرکز خدمات کشاورزی گرگان بوی و به درخواست آنان در خصوص کشت نشایی و ابعاد توسعه ای آن برگزار گردید. در این دوره خصوصیات این نوع کشت از جمله کاهش دفعات آبیاری، زود رس کردن محصول، حداقل توقف رشد در مرحله انتقال، افزایش عملکرد محصول پاییزه، تراکم مناسب بوته، رسیدن به حد اعلای یکنواختی کشت، کاهش هزینه بذر، کاهش نیروی انسانی، کاهش هزینه های جاری و کاهش استهلاک سیستمهای ابرسانی و ابیاری، حذف هزینه پلاستیک و عدم انتقال بیماریهای خاکزاد و تخم حشرات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
و در بخش توصیه فنی، هماهنگی با این مرکز (از طریق مدیریت شهرستان و سازمان جهاد استان) در جهت هماهنگی در خصوص کشت نشایی با توجه به آنکه مسئول توسعه کشت نشایی و مشاور دو تن از معاونان وزارت جهادکشاورزی دکتر حسن مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز هستند. پیشنهاد شد.

پاسخ دهید