برگزاری دوره آموزشی تغذیه گیاهی و آفات زابروس ویژه بهره برداران در بخش گلدشت استان گلستان

کارگاه آموزشی باموضوع تغذیه گیاهی و آفات زابروس ویژه بهره برداران وکشاورزان به همت اداره آموزش و ترویج و با برنامه ریزی بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در بخش گلدشت شهرستان گمیشان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه زیر نظر بخش آموزش این مرکز به مدت۱ روز و باحضور گرم کشاورزان منطقه برگزار شد و مدرس این دوره مهندس تاج محمد اریس کارشناس مروج سیمین شهر با اشاره به مباحث این حوزه به تشریح موضوعات مرتبط با دوره: تغذیه گیاهی و آفات زابروس و سایر موارد پرداختند و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این جلسه مهندس عبدالصالح نجفی رییس مرکز جهادکشاورزی سیمین شهر مطالبی در خصوص اهداف مرکز و تعامل بین کشاورزان بحث نمود ودر ادامه مهندس کاکا ایری مسئول آموزش و ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گمیشان در مورد مددکاری وتسهیلگری و وظایف مددکاران واینکه بعنوان پل ارتباطی بین جهادکشاورزی و کشاورزان می باشند و با تقویت این حلقه در برگزاری کلاس ها ودوره ها علی الخصوص زنان روستایی و اشتغال خانگی و نقش تسهیلگران در تحقق این هدف نظام نوین ترویج و ارتباط نزدیک بین تسهیلگران و شناخت پتانسیل ها در روستاهای خود ومعرفی آنان به ترویج و حمایت در زمینه آموزشی و… بحث و گفتگو نمودند.

پاسخ دهید