برگزاری جلسه مدیریت آب ماندگی زمین های کشاورزی استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه مدیریت آب ماندگی زمین های کشاورزی استان ۱۳ اسفند ۹۷ در محل دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به افزایش بارندگی های سال زراعی جاری، در برخی از مناطق استان مشکل آب ماندگی و ایجاد خسارت برای محصولات زراعی گندم و کلزا مشاهده شده است. به همین منظور جلسه ای در دفتر ریاست مرکز با حضور ریاست مرکز، معاون پژوهشی مرکز، مسئول بخش تحقیقات خاک و آب، مسئول مرکز آموزش کشاورزی کردکوی و محققان بخش تحقیقات خاک و آب برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر فرجی ریاست مرکز مطالبی در مورد مشکل پیش آمده و ضرورت ارائه راهکار توسط بخش خاک و آب بیان نمودند. سپس دکتر ربانی نسب مدیر واحد آموزش کردکوی سطح خسارت وارده در برخی مزارع استان را بیان نمودند. در ادامه دکتر پهلوان راد رئیس بخش آب و خاک مرکز مطالبی را در خصوص رایزنی های انجام شده با با موسسه تحقیقات خاک و آب در زمینه مدیریت تغذیه بیان نمودند. در ادامه دکتر کیانی پیشنهاداتی در زمینه ضرورت انجام و تغییر عمق زهکشی در اراضی دارای مشکل آب ماندگی بیان کردند. در پایان مقرر گردید نسبت به احداث شبکه زهکشی هدفمند در مناطق دارای مشکل، توسعه روش کاشت جوی و پشته، اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک و مدیریت تغذیه ای توسط کارشناسان مد نظر قرار گیرد.

پاسخ دهید