برگزاری دوره مهارتی سرویس نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری ویژه بهره برداران در شهرستان گالیکش استان گلستان

دوره مهارتی سرویس نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری ویژه بهره برداران و کشاورزان به همت اداره آموزش و ترویج و با برنامه ریزی بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در شهرستان گالیکش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه زیر نظر بخش آموزش این مرکز به مدت۲ روز و باحضور گرم ۲۰ نفر از متقاضیان آبیاری نوین منطقه برگزار شد و مدرس این دوره مهندس سید جواد موسوی با اشاره به مباحث این حوزه به تشریح موضوعات مرتبط با دوره و سایر موارد پرداختند و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید