برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی (پیشرفته) ویژه کارشناسان و مسولان آزمایشگاه های این مرکز، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال برگزاری می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، ارتقای مهارت کارکنان درفنون بکارگیری کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و آموزش ویژه ۲۵ نفر از کارشناسان این مرکز می باشد.
مدرسان این برنامه به مدت ۶ ساعت نظری و ۱۸ ساعت عملی در آزمایشگاه های مرکز، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار می دهد.

پاسخ دهید