بازدید محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع رایزبد شهرستان بندرگز

همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مزارع کشت روی پشته­های بلند (رایزبد) شهرستان بندرگز بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه ریاست بخش تحقیقات خاک و آب دکتر پهلوان راد، مهندس پیل آرام و دکترعبداللهی از بخش تحقیقات خاک و آب به همراه کارشناسان کارشناسان جهاد کشاورزی بندرگز، از مزارع کشت روی پشته­ های بلند (رایزبد) شهرستان بندرگز به منظور بررسی آب ماندگی در مزارع کشت مسطح و مقایسه آن با وضعیت مطلوب مزارع کشت روی پشته­های بلند در راستای برنامه ریزی و بررسی راهکارها جهت رفع مشکل آب ماندگی در مزارع استان بازدید نمودند.
مشاهدات میدانی نشان داد که در مزارعی که سطح ایستابی بالاتری دارند مانند اراضی شهرستانهای بندر گز و کردکوی، روش کشت پشته­ های بلند (رایزبد) نسبت به کشت مسطح باعث کاهش اثرات آب ماندگی شده و این مزارع رشد بهتری هم نسبت به روش کشت مسطح داشتند. بنابراین توسعه کشت روی پشته­ های بلند (رایزبد) درمزارعی که سطح ایستابی بالاتری دارند توصیه می شود.

پاسخ دهید