حضور محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه کمیته فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان

محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان فعال در حوزه شهرستان رامیان در کلاس های آموزشی و جلسه کمیته فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ حضور یافته و توصیه های قنی را ارایه نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این بازدید تیم محققان معین: مهندس حمیدرضا صادق نژاد و مهندس لیلا حبیبیان با شرکت در جلسه فنی مرکز خدمات با حضور مدیران، مروجان و کارشناسان پهنه و مدیر ترویج شهرستان شرکت کرده و در رابطه با مسائل مختلف آن حوزه از جمله آموزش‌های ارایه شده به کشاورزان در خصوص داشت محصولات پاییزه بویژه سایت‌های الگویی ترویجی گندم وکلزا بحث و تبادل نظر پرداختند و نکات لازم جهت انجام هرچه بهتر مرحله داشت محصولات زمستانه (از جمله کنترل آفات و علف‌های‌هرز) یادآوری و توصیه گردید.

پاسخ دهید