بازدید و مشاوره محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس از مزارع گندم آبی دهستان آق‌آباد

بازدید محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس از مزارع کشاورزان مرکز خدمات حومه دهستان آق‌آباد گنبدکاووس و مشاوره به بهره برداران، شنبه مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه دکتررحمت اله محمدی و مهندس معصومه خیرگو از ایستگاه تحقیقات گنبد، به همراه کشاورزان گندم‌کار مرکز خدمات کشاورزی حومه دهستان آق‌آباد شهرستان گنبد حضور داشتند. در این بازدید علاوه ارائه مشاوره به بهره برداران توصیه فنی و پیشنهادات لازم صورت پذیرفت.

پاسخ دهید