بازدید مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات از مزارع پژوهشی و روند توسعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر حسین نجفی مدیرکل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به گلستان از مزارع تحقیقاتی و پروژه های پژوهشگران ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه ایشان پس از دیدار و خدا قوت به همکاران، از آزمایشگاه، پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و مزارع آزمایشات، بذور پرورشی و تکثیری گندم، جو، کلزا و حبوبات، طرح های کشاورزی حفاظتی و انبار تازه تاسیس نگهداری بذور پرورشی طبقات یک، دو گندم و جو آبی و دیم و سایر بذور تکثیری پروژه غلات بازدید نموده و توضیحات این حوزه و ضرورت های این مهم از سوی مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات و پژوهشگران و مجریان طرح ها و پروژه ها ارایه شد.

پاسخ دهید