برگزاری جلسه ارایه دستاوردهای طرح اندازه گیری هدر رفت گندم طی مرحله برداشت در مزارع استان گلستان

جلسه ارایه دستاوردهای طرح اندازه گیری هدر رفت گندم طی مرحله برداشت در مزارع استان گلستان در روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ دردفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر فرجی رییس مرکز، دکتر محمد زاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز و همکاران ایشان، مهندس مریم برزنونی مدیر اداره فناوری های مکانیزه، مهندس علی محمد زاده کارشناس مسول مکانیزاسیون دفتر گندم سازمان جهاد کشاورزی استان و گروه همکاران این واحد انجام شد ابتدا دکتر فرجی رییس مرکز ضمن تقدیر از حسن ارتباط بین بخش های اجرا و تحقیقات، از برنامه ریزی، پیگیری و اجرای شایسته این طرح تشکر کرد . در ادامه دکتر محمد حسین رزاقی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی و مجری طرح، ضمن بیان روش اجرای طرح در خصوص دستاوردهای ارزشمند آن به تفضیل گزارش داد. در ادامه همکاران بخش و ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان دیدگاه ها و نظرات خود را در این حوزه بیان نمودند.
در انتهای این برنامه با حضور دکتر ارشاد دانشمند فرهیخته حوزه گیاهپزشکی کشور، ضمن تقدیم لوح تقدیر و هدیه، از همکاران و مجریان طرح تقدیر به عمل آمد.

پاسخ دهید