حضور محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در گردهمائی ژنتیک و ذخایر توارثی ایران

محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در گردهمائی ژنتیک و ذخایر توارثی ایران ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در کرج حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، پایش، رصد، حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی و بومی گیاهی یکی از برنامه های محوری و پایه ای در پایداری و ادامه حیات محصولات زراعی و باغی در هر کشوری است تا آیندگان بتوانند از این طلا و ذخایر استراتژیک برای پیشبرد برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی خویش بهره گیرند. در این راستا، بخش ژنتیک و ذخایر توارثی کشور در موسسه تحقیقات نهال و بذر – کرج ، هر ساله برای بحث و تبادل نظر در رابطه با چگونگی پیشرفت کارها و برنامه ریزی فعالیت های آینده، با تجربه ترین محققان کشور را که در این زمینه فعالیت می کنند را دور هم جمع کرده تا چشم انداز آینده پیش رو و فعالیت های این بخش را مورد بحث و بررسی قرار دهند . به این منظور دکتر مختارپور، دکتر دهقان و دکتر قوجق از محققان تحقیقات زراعی باغی این مرکز در این جلسه شرکت کردند و اصول و محورهای فعالیت های سال آینده این بخش در استان گلستان را برنامه ریزی کردند.

پاسخ دهید