برگزاری جلسه هم اندیشی روسای شرکت نفت و مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه هم اندیشی روسای شرکت نفت و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز چهار شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷ دردفتر ریاست مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر فرجی رییس، ، دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و همکاران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز و مهندس افتخاری مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان و دکتر حسینی معاون پژوهشی ایشان انجام شد ابتدا دکتر فرجی رییس مرکز ضمن تقدیر از حسن ارتباط بین بخش های اجرا و تحقیقات، از برنامه ریزی، پیگیری در راستای انجام پروژه های مشترک بین دو دستگاه تشکر کرد .
سپس مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان دیدگاه ها و سیاست خود را در خصوص برنامه های مشترک و وضعیت استان در این حوزه را به تفصیل بیان نمود.
در ادامه مهندس صادق نژاد و دکتر رزاقی پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی در خصوص پروژه های مدنظر آن دستگاه، ضمن اشاره به وضعیت کشاورزی استان و ماشین های کشاورزی موجود و فعال و میزان مصرف سوخت در حوزه کشاورزی، دیدگاه ها و نظرات خود را در این حوزه بیان نمودند و مقدمات انجام برنامه های مشترک برنامه ریزی شد.

پاسخ دهید