مصاحبه تلویزیونی دکتر خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو دکتر خاوازی ضمن اشاره به رسالت و دستاوردهای سازمان، در خصوص برنامه ها و دستاوردهای این مرکز در بخشی از سخنان خود گفت: امروز شاهد کارهای خوبی از سوی همکاران ما در بخش تحقیقات کشاورزی استان گلستان بودیم که به سمت فعالیت های توسعه ای حرکت کردند و امیدواریم بتوانند مشکلات بخش کشاورزی را به ویژه در منطقه با این نگاه حل کنیم.

دکترخاوازی متذکر شد: کارهای بسیار ارزنده در زمینه کلزا انجام شده و ارقام متنوع برای کشت وجود دارد که در این مرکز قابل عرضه است و به زودی رونمایی خواهد شد.

وی گفت: پس از سالها تحقیقات در بذر باقلا ارقام خوبی همکاران ما دست پیدا کردند که به زودی رونمایی می شود و کشاورزان می توانتد از آن استفاده کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: استان گلستان یک استان پیشرو در کشت نشائی در کشور است و پشتیبان سوالات فنی کارشناسان بهشمار میرود و امروز در بازدیدها نمونهای از یک شرکت دانش بنیان را در این زمینه دیدم.

پاسخ دهید