بازدید دکتر خاوازی از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق هیات همراه: دکتر رسول زارع معاون پژوهش و فناوری، حجت الاسلام والمسلمین سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، دکتر زارع فیض آبادی مشاور و مهندس قدسی مسول هماهنگی استان های سازمان، دکتر فرجی رییس مرکز، معاوان ایشان و گروهی از همکاران و پژوهشگران این مرکز و پژوهشگران ایستگاه برگزار شد ابتدا دکتر فرجی در سخنانی ضمن خوش آمد به حاضران، خلاصه ای از معرفی عملکرد، ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاوردهای ارزشمند همکاران در این ایستگاه را ارایه نمود و در ادامه از طرح ها و برنامه ها و پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا بویژه ارقام جدید گندم با نام های”کلاته و “معراج” و لاین های امید بخش کلزا و ارقام اصلاح شده باقلا مقاوم به بیماری(آماده رونمایی) بازدید بعمل آوردند و مسایل مختلف این طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

پاسخ دهید