برگزاری جلسه ویژه ارزیابی خسارات سیل و طوفان اخیر در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه ویژه ارزیابی خسارات سیل و طوفان اخیر در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان دوشنبه ۵ فروردین در محل دفتر ریاست مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به بحران سیل و طوفانی که در انتهای سال ۱۳۹۷ و تا روزهای نخست سالجاری در این استان رخ داد ستاد مرکز و ایستگاه های آن شامل ساختمان ها، فضای سبز و مزارع آزمایشات و طرح ها و پروژه ها در اثر این واقعه دچار آسیب بسیاری شد و در حوزه کشاورزی استان نیز با توجه به سیلاب و آب ماندگی و طوفانی که به همراه آن بود متاسفانه آسیب بسیاری به این حوزه وارد شده است.
در همین راستا طی نشستی که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس، دکتر علیرضا کیانی معاونت پژوهشی و دکتر علیرضا قدس ولی معاون پشتیبانی مرکز انجام شد ضمن بررسی گزارش های دریافتی از ایستگاه های و واحد های مرکز در نقاط مختلف استان و میزان خسارت وارده، در خصوص این مهم و همچنین نحوه کمک های فنی و سایر اقدامات امدادی به کشاورزان منطقه و راههای کمک به کشاورزان و توصیه های فنی بحث و گفتگو و تصمیم گیری شد.

پاسخ دهید