انتخاب پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان عضو کمیته علمی و فنی هشتمین کنگره بین المللی کشاورزی حفاظتی در کشور سوئیس

دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان عضو کمیته علمی و فنی هشتمین کنگره بین المللی کشاورزی حفاظتی در کشور سوئیس منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، هشتمین کنگره بین المللی کشاورزی حفاظتی که توسط اتحادیه اروپا و فائو و سازمان کشاورزی حفاظتی آفریقا قرار است در ۲۹ ماه ژوئن تا دوم جولای سال ۲۰۲۰ در کشور سوئیس بر گرار گردد و دکتر محمد اسماعیل اسدی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی این مرکز به لحاظ فعالیت های علمی و اثرگذار به عنوان عضو کمیته علمی و فنی این رویداد مهم بین المللی منصوب شدند.

پاسخ دهید