آسیب طوفان به تاسیسات و فضای سبز مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

طوفانی که در روزهای پایانی سال ۹۷ استان گلستان را در نوردید به بخشی از تاسیسات و فضای سبز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان نیز آسیب زد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ورزش باد شدید با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و وقوع بارش های شدید، باعث ایجاد خسارات بسیاری در فضای این مرکز شد و علاوه بر خسارات بسیار در تاسیسات و ساختمان های ستاد مرکز و ایستگاه ها، تعداد زیادی از درختان مختلف و با عمر چندین دهه را سرنگون کرد و باعث قطع ارتباط راه ها در بخشی از مرکز شد که با مدیریت اداره خدمات فنی و همکاران این حوزه، راه های مرکز به سرعت باز شد و ضایعات ایجاد شده در سطح مرکز نیز جمع آوری شد.

پاسخ دهید