آسیب طوفان به تاسیسات و طرح های ایستگاه تحقیقات اینچه برون مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی اینچه برون وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در اثر طوفان سیل مهیب استان، آسیب دید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به بحران سیل و طوفانی که در انتهای سال ۱۳۹۷ آغاز و بارش هایی که هنوز ادامه دارد و ورزش باد شدید با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و وقوع بارش های شدید، باعث ایجاد خسارات بسیاری در فضای این ایستگاه شد و علاوه بر خسارات بسیار بر روند پروژه ها و طرح های تحقیقاتی، تاسیسات و ساختمان های ایستگاه نیز دچار آسیب شدید شده است.

پاسخ دهید