بازدید گروهی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی از گنجینه طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور، مهندس ابراهیم هزارجریبی مدیرکل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و مهندس اسفدیاری پور مجری طرح گندم به همراه مهندس سهرابی از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور دکتر مختارپور، دکتر شیخ، دکتر سوقی، دکتر دهقان و دکتر فیض بخش رییس ایستگاه، از پروژه ها و مزارع تولید بذر و طرح های تحقیقاتی بویژه کلزا، گندم و باقلا بازدید کردند و توضیحات لازم از سوی مجریان طرح ها ارایه شد.

پاسخ دهید