برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بیماری های گندم به همت محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان کارگاه آموزشی مدیریت بیماری های گندم در سایت الگویی گندم دیم را در روستای پیشکمر کلاله در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸برگزار نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در راستای ارایه دستاوردهای ارزشمند پژوهشی و حضور محققان معین در مزارع و ارایه موضوعات مرتبط، مهندس معصومه خیرگو در مزارع روستای آرتق حاجی حضور یافته و نکات مهم این حوزه را از جمله: انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع و مدیریت بیماری های گندم آبی و دیم به علاقمندان ارایه شد و ضمن گفتگویی دوسویه، توصیه های لازم را به مروجان و کشاورزان بیان نمود.

پاسخ دهید