برگزاری جلسه تحلیل سیل استان گلستان با حضور مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

جلسه بررسی و تحلیل مباحث مرتبط با سیل و حوزه های آبخیز استان گلستان با حضور مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اساتید دانشگاه علوم کشاورزی، رئیس مرکز، معاون پژوهشی و همکاران بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در این جلسه که با حضور دکتر گرشاسبی، دکتر غریب رضا و دکتر مصفایی از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و در دفتر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد ابتدا دکتر فرجی رییس مرکز ضمن خوش آمد به حاضران در جلسه و همکاران پژوهشکده، ضمن اشاره به سیل حادث شده در استان و تبعات آن و اظهار خوشوقتی از ترکیب شکل گرفته در این جلسه برای پیگیری و ارایه راهکار در این خصوص، اهداف این نشست را بیان نمود.
سپس دکتر گرشاسبی ضمن اشاره به پیشینه تحقیقات انجام شده در استان، اهداف و افق این نشست را برای گروه بیان کرد و در ادامه مهندس لطفی معاون مدیرکل منابع طبیعی استان، معاون پژوهشی، محققان بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز، اساتید دانشگاه و تیم پژوهشگران پژوهشکده ضمن ارایه گزارش و موارد مختلف سیل اخیر از جمله: گزارشی از مطالعات انجام شده در حوزه آبخیزداری، مسیرهای حرکت سیلاب های استان، رودها، تالاب ها، سطح رودها در مسیر حرکت تا دریا و سدهای استان همراه با اطلاعات کامل و …، نقطه نظر، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و در انتها دیدگاه نهایی و جمع بندی جلسه را دکتر گرشاسبی ارایه و موارد مورد نظر برای پیگیری اعلام شد.

پاسخ دهید