برگزاری نشست هم اندیشی و بازدید از مزارع واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی

نشست هم اندیشی و بازدید از مزارع در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور دکتر فرجی رییس، دکتر قدس ولی، دکتر کیانی و دکتر آقاجانی معاونان مرکز، دکتر ربانی نسب رییس واحد و گروهی دیگر از همکاران و با موضوع، بررسی آخرین وضعیت و برنامه های در دست اجرا انجام شد ابتدا دکتر ربانی نسب با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل ها و جایگاه این واحد در سطح ملی، گزارشی از سطح کشت محصولات پائیزه و خسارات وارده بر اثر سیل اخیر، پیش بینی درآمدهای سال جاری، آبگیری آبندان و برنامه ریزی برای انتقال آب از کانال های ارتباطی، برنامه های کشت تابستانه و تهیه نهاده های آن، خانه های سازمانی و مباحث بهداشتی و دانش آموزان کارو دانش ارایه نمود.
در ادامه هر یک از حاضران در جلسه راجع به چگونگی عملیاتی نمودن مسیر های انتقال آب برای آبگیری آبندان ها و رایزنی لازم با شرکت آب و خاک مربوطه و ریختن بچه ماهی مباحثی را مطرح نمودند. در پایان دکتر فرجی رییس مرکز، ضمن بیان رهنمود های لازم، به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداختند.

پاسخ دهید