بازدید مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور از مناطق سیل زده استان گلستان

با حضور مدیران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشوراز مناطق سیل زده استان گلستان بازدید به عمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در این برنامه که با حضور دکتر گرشاسبی، دکتر غریب رضا و دکتر مصفایی از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، مهندس لطفی معاون مدیرکل منابع طبیعی استان، دکتر کیانی معاون پژوهشی و محققان بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز انجام شدضمن عزیمت به مناطق سیلزده شهرستان آق قلا، از روند تخریب و برنامه های انجام شده و در دست اقدام بازدید به عمل آمد.

پاسخ دهید