جلسه برنامه ریزی برای تولید کنسانتره خوراک دام با حضور روسای مراکز گلستان و خراسان شمالی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

متعاقب سیاستگزاری اعلام شده توسط ریاست سازمان تات جهت برنامه ریزی تولید کنسانتره خوراک دام به دلیل کاهش وابستگی به واردات خوراک دام در کشور، جلسه ای با حضور دکتر فرجی و دکتر اسلامی روسای مراکز تحقیقات و آموزش گلستان و خراسان شمالی و معاونان و همکاران بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز در روز پنج شنبه ۲۲/۱/۹۸ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این راستا ابتدا اعضای جلسه از ایستگاه تحقیقات چالکی و سایت بخش تحقیقات علوم دامی، با هدف امکان سنجی محل اجرای طرح برای ایجاد خط تولید کنسانتره بازدید بعمل آوردند و دکتر فرجی درخصوص امکانات، زیرساخت ها، فضای فیزیکی برای تولید نهاده ها و کمبودهای احتمالی توضیحات لازم ارایه داد تا در تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی بعدی مدنظر قرار گیرند. پس از بازدید میدانی و آشنایی با امکانات موجود، محل مورد نظر برای اجرای طرح پایلوت مورد توافق کلی اعضاء قرار گرفت و سپس ادامه جلسه برای تدوین برنامه عملیاتی در دفتر ریاست مرکز برگزار شد.
در این بخش دکتر فرجی ریاست مرکز گلستان درخصوص اهمیت موضوع تولید علوفه، جهت گیری وزارتخانه متبوع و هدف گذاری سازمات تات و انتخاب استان گلستان بعنوان پایلوت مطالبی را ارائه دادند. ایشان تأکید داشتند که در استان گلستان سالانه حدود ۷۰ تا ۹۰ هزار هکتار از اراضی به کشت کلزا اختصاص دارد و کنجاله کلزا می تواند بعنوان تامین کننده بخشی از نیازهای علوفه های کشور در دستور کار قرار گیرد.
دکتر اسلامی ریاست مرکز خراسان شمالی اظهار داشت با توجه با توجه به ظرفیت­های موجود در استان گلستان که مورد بازدید قرار گرفت، برای همکاری و انتقال تجربیات موفق همکاران خود، اعلام آمادگی کرد ایشان همچنین تأکید کرد که بدلیلی رقابت شدید با بخش خصوصی بهتر است این کار از طریق شرکتهای دانش بنیان پیگیری شود.
سپس هر یک از همکاران درخصوص روش ها، برنامه ها و امکانات مورد نیاز و تجربیات قبلی برای خط تولید علوفه با درنظر گرفتن وظیفه اصلی مراکز تحقیقاتی یعنی تولید علم و توانمندسازی بهره برداران با هدف افزایش ضریب دانش مطالبی را ارائه نمودند.

پاسخ دهید