حضور مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه هم اندیشی نقش رسانه ها در مدیریت بحران

جلسه هم اندیشی در خصوص نقش رسانه ها در مدیریت بحران با تمرکز بر سیل اخیر استان گلستان، دوشنبه ۲۶ فروردین ۹۸ در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه هم اندیشی، مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی این مرکز به همراه جمعی از مدیران روابط عمومی دستگاه های علمی ، آموزشی و اجرایی و اصحاب رسانه استان گلستان با دکتر اکبر نصر‌اللهی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در خصوص نقش رسانه ها در مدیریت بحران با تمرکز بر سیل اخیر استان گلستان به بحث و گفتگو نشستند و در فضایی کارگاهی با توجه به اطلاعات این حوزه، در خصوص شیوه مناسب اطلاع رسانی در زمان بحران گفتگو شد.

پاسخ دهید