حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسه کارگروه توسعه مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت در محور تحقیقات با حضور مهندس فرهمند پور معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان و سایر اعضا، در دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای این جلسه دکتر کیانی معان پژوهش و فناوری مرکز ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان، هدف از تشکیل این جلسه را تبادل نظر در خصوص روند درخواست، بررسی، تصویب، نحوه اجرا و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی اعلام نمود. دکترکیانی مهمترین برنامه مرکز را اجرای طرح های پژوهشی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان (طرح خاص) اعلام نمود.
وی در ادامه افزود نتایج طرح های تحقیقاتی در قالب نظام نوین ترویج به بهره برداران بخش کشاورزی انتقال داده می شود و اثر بخشی آنها نیز توسط محققان مروج مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در ادامه مهندس فرهمند پور معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به ثبت دقیق اطلاعات و شاخص های مورد نظر در سامانه ارزیابی دستگاه اشار نمود.
مهندس فرهمندپور خاطر نشان ساخت تمامی عملکرد و تلاش یک ساله شما توسط سامانه انعکاس داده می شود که بایستی در مدت زمان تعیین شده اطلاعات مرکز با مستندات مربوطه در سامانه بارگزاری گردد و به هیچ عنوان این موضوع قابل بازگشت و تمدید نمی باشد.
وی در پایان به برگزاری بیشتر جلسات کمیته توسعه مدیریت در جهت تسریع در گزارش گیری و جمع آوری اطلاعات تاکید نمود.

پاسخ دهید